2010 blir et klimaår

Jeg ville hatt et bilde av de ansvarlige, men det orket jeg ikke å ha på bloggen min.

Regjeringen vår har igjen definert seg selv (og neste regjeringsår) som klimavennlig. Nå skal det bli fokus på klima og vi skal rette opp skadene som menneskeheten har påført naturen.

Betyr dette da at de vil legge til rette for klimavennlige drivstoff som biodiesel og bioetanol, slik at privatbillisten og transportfirmaer kan kjøre mer miljøvennlig?

Vil de sørge for effektiv drift av offentlige instanser? Vil de la forbrukere skrape gamle miljøbomber av noen biler slik at man kan kjøpe nye og mer miljøvennlige alternativer?

I artikkelen fra dagbladet fokuserer han på skole og helse, samt å forsvare biodieselsaken ved å si at vi må se fremover og ikke tilbake. Da glemmer vi kanskje feilstegene hans!

Hva var det som skulle gjøre 2010 til et klimaår egentlig? Enda mer avgifter på biler kanskje? Kjøpe mer kullkraft istedet for å produsere mer vannkraft? Støtte initiativ for å forske på miljøvennlig energi? Jens snakker lite om konkrete mål som han kan bli etterprøvd på, bare masse prat. Folk som vil starte nye bedrifter og muligens gi kongeriket Norge flere ben å stå på i fremtiden blir ikke akkurat behandlet godt.


Hvor stor andel av skattepengene går direkte til folk som er ufør: hvordan få ned sykefraværet? Hvor stor andel av skattepengene går direkte til folk som er ufør? Nesten 700000 norske skattebetalere gir alle skattepengene sine direkte til de som er ufør. Kan dette være normalt? Hvordan kan man få ned sykefraværet?

Enda mer frustrasjon på den inkompetente gjengen som sitter borte i Oslo.

-Christoffer

4 thoughts on “2010 blir et klimaår

  1. …Og endelig fikk jeg fikset fonten, slik at det var samme skriftstørrelse i hele bloggposten.
    Klimaet kommer til å bli bedre… om en stund, men da må vi legge til rette for at mennesker kan leve klimavennlig. (Gitt at det fremdeles er menneskeskapte klimaendringer, jeg er enda ikke helt overbevist.)

  2. Klimaavtalene som blir til under klimatoppmøtet, er jo en eneste stor politisk aksjon, som ikke gir mye mening. Greit nok at man bør bli mer bevisst rundt dette med miljø – men så lenge avtalene som skrives under ikke er juridisk bindende, ser jeg ikke helt poenget.

  3. Bare tenk på all den unødvendige CO2’en som kom som et følge av klimatoppmøtet (alle de flyr til København…).

Leave a Reply

Your email address will not be published.