USA, Kina og Sovjet..

Leste en sak på na24 om grunnleggende forskjeller mellom USA og land som for eksempel Kina. Hvordan det å inspirere til å tenke utenfor boksen er grunnlaget for et lands (og egentlig menneskehetens) fremdrift. Saken kan du finne her.

Mennesket er et komplisert vesen. Frie tanker, ytringsfrihet, innovasjon, og belønning må gå hånd i hånd. Derfor tror jeg Norge bør satse stort på forskning og gründervirksomhet. Vi trenger folk som ønsker å gjøre noe for noe større enn seg selv.

Det er mer spennende tanker i denne videoen om motivasjon:

Leave a Reply

Your email address will not be published.