Skolesystemet

Det ser ut som at det ikke kun er i Norge vi omorganiserer skolesystemet.

Det norske skolesystemet er laget slik at alle skal passe i samme “mal” uten å innse at alle individer er forskjellige.

Jeg fant en video på nettet som illustrerer dette poenget veldig godt.


Christoffer

Leave a Reply

Your email address will not be published.