War of the Operating Systems

What operating system should I choose?

Have you asked yourself the same question? This is how I look at the three big providers: Windows, Linux (all distros seen as flavours of one), and lastly macOS.

Disclaimer: I have used OS X as my primary OS at home from 10.3 Panther, and I am at El Capitan as of now. At work, I’ve mostly used different versions of Windows, from XP to W10.

What I look for in a OS:

I want it to take advantage of all the hardware in my computer. Bluetooth, Wireless connections, peripherals all need to work. I don’t want to hack for an hour to make my new printer or sound-card to work.

I value personal freedom to choose what vendor I would like for a service. Apple & Microsofts integration of their respective “clouds” make it harder for me to chose a rivalling product. Its also a plus if the big names are present (Adobe for instance).

The OS should be light weight. It is there to facilitate the other applications, not to spend the resources for it self. In my opinion, all the major OS fails in this regards, as they all come with a bunch of not necessary applications.

It seems to me, that Microsoft and Apple ran out of good ideas, and try to expand the operating system into two “new” arenas: tighter cloud-integration and AI. This is not necessarily helping to keep the OS light weight (although you could argue that Apples automatic move unused files away from your computer is.. in a way).

First off: Cloud-stuff is not my cup of tea. I like to keep track of where I put my own stuff. Not having it automatically moved away. What if i need the file, and are on a off-line flight? The tight integration of cloud services in all applications should be a opt-out in my opinion. I’m also not a fan of pay-per-month deals in regards to where I put my important files.

Secondly, why are they so focused on artificial intelligence, aka Cortana / Siri? Why should I want to say “Open reddit.com in Safari” instead of just pressing a reddit bookmark?

macOS

Well, where do I start?. Apple has renamed the good old Mac OS X -> macOS Sierra. With this new release, we’ve seen a tighter integration between whats on your computer, and what’s in your iCloud. Apple believes it is more user friendly, but it makes it harder for me to choose a different provider or even host my stuff on my own NAS.

Apple makes it harder and harder to run unsigned applications found on the net. At some point I fear that all applications must be installed from the App store.

The new features for macOS was so little impressive that I consider switching away from the Apple eco-system.

Windows

Microsoft has made a solid product in Windows 10.  However Windows has some huge shortcomings in my opinion. Yes, PowerShell and Ubuntu Bash among the rest of the improvements in W10 are huge improvements. But still, the start-menu, and tablet stuff has nothing to do on a desktop computer. Also, don’t forget we still have the remnants of “registry-hell”, “dll-hell”, and old GUI elements (I’m looking at you, control panel). This will probably be sorted out in the future. You don’t have to be a wizard to predict that Windows will be a solid competitor for Apples macOS in the coming years.

Microsoft has shown that it can change, with its open source initiative. However, the over-the-top-aggressive information gathering in Windows 10 is not helping me trust the “bad guys”.

Linux

I’ve used different GNU/Linux distributions from time to time. At some point ( > 10 years ago), it was my primary OS. After package-managers arrived, installation was a breeze. When you on Windows had to figure out all libraries and software you needed to set up a development environment, it was just to run “yum install apache-tomcat” or whatever you needed. The package manager would figure it all out for you. Before this, we had the “dependency-hell”, where you would have to manually figure out all dependent software and libraries on your own, and download it separately.

My main concern with GNU/Linux today is two things: GUI and Software. I have a hard time complaining about this, because I know a lot of talented developers have worked for free to make free open software.

KDE 2016 Gui

Let me elaborate on GUI first. Of the main desktop environments Gnome and KDE, both have made huge improvements over the years. Both are relatively easy to customise to your needs. However, they use quite a bit of screen real estate. Especially many of the “apps” that are included. The applications are not as easy to use as their Windows and macOS counterparts. Some applications suffer from “feature-sickness”, and are therefore just ugly. Look at Amarok for instance.

Having Steam on Linux would be amazing back in the day when I did som minor gaming. Nowadays, I want to edit and sort my photos, maybe do some sound mixing, and a bit of software development. Yes Linux does these things, but sadly, both Windows and macOS still does these things better.

In the mid and late 90s, you could not be sure if your external units worked with an Apple computer. This is sadly still an issue on Linux to a certain extent.

To sum it up

I guess I’ll still stay on the Apple bandwagon and drink as much cool-aid to pay Apple-tax for my computers. Not because I’m as enthusiastic of the OS as I have been, but because there is no significantly better alternative.

Redmond start your photocopiers (again)

Om noen måneder kommer Windows Mobile 7, som skal utfylle Windows 7 serien. Som vanlig er likheten slående til hva Apple leverte for 1,5-2 år siden. Se bare her:

Redmond slår til igjen

Ganske mange likheter her også

Slående likheter

Er det virkelig så vanskelig å slå Apple på brukervennlige grensesnitt og stabil programvare? Håper virkelig for Microsofts del at Windows Mobile 7 blir mer stabil enn 6’eren som er ute nå. Jeg må restarte telefonen annenhver dag, og nettleseren klarer ikke å vise noen nettsider riktig (bortsett fra google.com og facebook.com).

Feilen ligger nok mye i at utviklere blir for ‘feature’/funksjons orientert, heller enn stabilitetsorientert. Det koster å teste, og det blir lite leveranser utav testing. Det er på tide at noen tenker nytt, slik at vi kan få noen nye skikkelige utfordrere på banen. Kanskje Android kan være svaret?

Bilder hentet fra: CSharpnedir

Tilgjengelighet på nett

regjeringen

Hvorfor er det slik at når noe skal bli utviklet for staten, så blir det alt for ofte overpriset og unødvendig komplisert? Systemene preges av kompliserte innloggingssystemer, som sjelden virker tilfredsstillende dersom man ikke bruker Windows og Internet Explorer.

Heldigvis har flere fått øynene opp for konkurrerende nettlesere, slik at man sjeldnere blir tvunget inn i andres løsninger (les. Windows og Internet Explorer). Dette fordi man ofte ønsker å få flest mulig brukere av tjenesten, og hindre brukerene å gå til konkurrentene for å få en bedre tjeneste levert. Det vil si; hvis man er Staten (skal det skrives med stor S egentlig?) så slipper man unna ved å pålegge alle å bruke deres løsning.

Nå har det jo lenge vært mulig å lage løsninger som ikke er bundet opp i mot et spesifikt operativsystem. Så hvorfor brukes fortsatt gamle teknologier som ofte baserer seg på å fjernstyre et tungt system eller å kjøre Active X instrukser.

Igjen; måtte få ut litt frustrasjon etter å ha slåss med statlig finansierte utviklingsprosjekter som låser brukeren og er så lite intuitive at selv brukersupport ikke klarer å løse problemer.

Late folk…

windows-7

Jeg har måttet innse at en del mennesker ikke bryr seg om datamaskiner, og har et ganske anstrengt forhold til datamaskiner. Det går faktisk så langt at når en prøver å hjelpe dem ut av situasjonen, så låser alt seg (for personen altså).

En del folk jeg har snakket med, er lei av Windows (med dens utfordringer), men vet ikke helt hva de skal gå over til. Problemet er ofte at de tror det er veldig vanskelig å gå over fra Windows til noe annet.

For eksempel, så er det mange som ikke er åpen for forandringer i brukergrensesnittet. Hvis startmenyen forsvinner, eller dersom ikoner ikke ser like ut, får mange mennesker full sperre. Dette har faktisk blitt et så stort problem at en del mennesker ikke klarer å bytte fra XP til Vista (ene og alene på grunn av at Microsoft har ”forbedret” brukergrensesnittet).

Jeg tror faktisk at steget fra XP til Vista for mange kan være i samme størrelsesorden som steget fra Windows til Mac OS. Ulempen med at folk ikke går bort fra XP, er jo at utviklere så alt for ofte må ta høyde for at det er store brukermasser som ikke har et moderne operativsystem med den sikkerheten som hører med.

Før eller siden må brukeren uansett bytte, og da blir det spennende å se hvordan fordelingen av brukere på operativsystem vil være.

Hvis Microsoft ikke satser hardt nok på Windows 7, kan det hende vi kommer til å se en hverdag hvor Mac OS, Windows 7, Vista og XP har like store brukermasser. (jeg håper at vi en gang kan se på en tredeling på aktørene Apple, Microsoft og Linux)