Shiba Inu puppies

I am so happy to own a pair of female Shiba Inus. (Yes, the doge meme breed.) Both are with puppies at the time. Thought I would share some photos. This is the third time they’re having puppies, and belong to Kennel Enerhaugen. Several of their “children” have won awards, which is kind of fun.

Suki og Sheilas 3. valpekull Suki og Sheilas 3. valpekull Suki og Sheilas 3. valpekull Suki og Sheilas 3. valpekull Suki og Sheilas 3. valpekull Suki og Sheilas 3. valpekullLast one is Sheila and her newborns (3 days old). The rest are Suki’s puppies (approx. 7weeks).

Cheers!

 

In the banking & technology business?

Servers - By Helpameout (Eget verk) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Ok, if you – like me are in the combined banking & information technology sectors, you might find this weblog interesting.

I must say I liked his series about the “semantic layer” between your data warehouse & end users. This is a topic I have spent some time on in periods the last couple of weeks.

How to make a consistent aeropress coffee

Image borrowed from Stumptown Coffee.com

Ever since i got myself an Aeropress for making coffee, I have tried different ways of brewing the best coffee. Small variance make a rather big impact on the result you get, when using the Aeropress. For a long time, I had to “water out” the coffee after pressing it. More often then not, I got a too strong coffee for my taste.

After revisiting Tim Wendelboe’s website, I found that his recommendation on 14gram coffee & 200 gram hot water does the trick for me, at least. Consistent result, and no need to water it out afterwards.

By the way: check out his webshop as well.

Heres his step-by-step-guide:

Basic Aeropress recipe for a filter like coffee:

  1. Rinse the paper filter with running tap water for 10 seconds
  2. Use 14  grams of freshly  fine filter ground coffee (light roast)
  3. Pour 200g of water at about 95°C over the coffee.
  4. Stir 3 times and steep for 60 seconds.
  5. Place the handle on the Aeropress in order to prevent the water from draining through the filter.
  6. After 60 second steep time, take the handle off, stir 3 times back to front.
  7. Then place the handle on top of the aeropress and press the contents into a large cup or pitcher by using your body weight

Corrupted file names?

If you, like me are from some country where we use characters outside your average ascii-spectrum, you might have some filenames with your local chars in them.

Now, in a perfect world, this might not be a problem, because all your computers, external hard drive and the NAS has the same encoding, so this works fine.

For me however, whenever I run my backup-script, I get error messages. Some filenames have been «corrupted» being like this «st°rste sand°y..jpg» or «vÕr.jpg». I did not try to figure out the encoding of the file-name, or why they got invalid characters.

What i did to fix this issue, was to run the following script, found on the interwebz.

Code:

find /path/to/files -type f -print0 | \
perl -n0e '$new = $_; if($new =~ s/[^[:ascii:]]/_/g) {
 print("Renaming $_ to $new\n"); rename($_, $new);
}'

I am always careful not to run scripts, found on the internet without knowing that it is not harmful, and this also applies for you.

When I’m on the topic of the alphabet: This youtube-video elaborates how we see things from the cold north.

Hope this fixes things for you as well.

Skolesystemet

Det ser ut som at det ikke kun er i Norge vi omorganiserer skolesystemet.

Det norske skolesystemet er laget slik at alle skal passe i samme “mal” uten å innse at alle individer er forskjellige.

Jeg fant en video på nettet som illustrerer dette poenget veldig godt.


Christoffer

Miljøvennlige biler

Jeg virker vel som en reklamekanal for GM-konsernets biler til tider, men etter min mening, har de noen av de kuleste bilene for tiden. (Det er også ingen som har laget så stygge biler som GM heller, men det er en annen sak).

Nå begynner elektriske biler å bli litt spennende. 🙂 Se videoen under:

USA, Kina og Sovjet..

Leste en sak på na24 om grunnleggende forskjeller mellom USA og land som for eksempel Kina. Hvordan det å inspirere til å tenke utenfor boksen er grunnlaget for et lands (og egentlig menneskehetens) fremdrift. Saken kan du finne her.

Mennesket er et komplisert vesen. Frie tanker, ytringsfrihet, innovasjon, og belønning må gå hånd i hånd. Derfor tror jeg Norge bør satse stort på forskning og gründervirksomhet. Vi trenger folk som ønsker å gjøre noe for noe større enn seg selv.

Det er mer spennende tanker i denne videoen om motivasjon:

2010 blir et klimaår

Jeg ville hatt et bilde av de ansvarlige, men det orket jeg ikke å ha på bloggen min.

Regjeringen vår har igjen definert seg selv (og neste regjeringsår) som klimavennlig. Nå skal det bli fokus på klima og vi skal rette opp skadene som menneskeheten har påført naturen.

Betyr dette da at de vil legge til rette for klimavennlige drivstoff som biodiesel og bioetanol, slik at privatbillisten og transportfirmaer kan kjøre mer miljøvennlig?

Vil de sørge for effektiv drift av offentlige instanser? Vil de la forbrukere skrape gamle miljøbomber av noen biler slik at man kan kjøpe nye og mer miljøvennlige alternativer?

I artikkelen fra dagbladet fokuserer han på skole og helse, samt å forsvare biodieselsaken ved å si at vi må se fremover og ikke tilbake. Da glemmer vi kanskje feilstegene hans!

Hva var det som skulle gjøre 2010 til et klimaår egentlig? Enda mer avgifter på biler kanskje? Kjøpe mer kullkraft istedet for å produsere mer vannkraft? Støtte initiativ for å forske på miljøvennlig energi? Jens snakker lite om konkrete mål som han kan bli etterprøvd på, bare masse prat. Folk som vil starte nye bedrifter og muligens gi kongeriket Norge flere ben å stå på i fremtiden blir ikke akkurat behandlet godt.


Hvor stor andel av skattepengene går direkte til folk som er ufør: hvordan få ned sykefraværet? Hvor stor andel av skattepengene går direkte til folk som er ufør? Nesten 700000 norske skattebetalere gir alle skattepengene sine direkte til de som er ufør. Kan dette være normalt? Hvordan kan man få ned sykefraværet?

Enda mer frustrasjon på den inkompetente gjengen som sitter borte i Oslo.

-Christoffer

Høyere bilavgifter….Igjen

2008 volkswagen_Caravelle

Denne fantastiske regjeringen vår har prestert å være grønn igjen. Nå skal alle biler som er større enn en Wv Passat (stasjonsvogn) bli vesentlig dyrere. Årsak? De taper inntekter på at folk kjøper biler som slipper ut mindre co2, og trenger mer penger.

Det er ikke det at pengene skal brukes til å fikse opp i de livsfarlige landeveiene mellom våre største byer, og at vi ikke får gjort det med pengene som kommer inn… Nei! Pengene skal brukes på eldre og skoler etc.

Ikke misforstå. Jeg er for å bruke masse penger på eldre og skoler! Problemet er bare at en gruppe mennesker (de som er avhengig av stor bil) må betale for det. Hadde alle skattebetalere skullet betale (alle som tjener penger altså), så hadde jeg ikke hatt problem med det. Nå er det desverre ofte familier med mer enn 3 barn må betale gildet.

Senterpartiet som vanligvis er for distriktspolitikk nikker til Jens Stoltenbergs nye dans. Hva med de som bor på landet og ikke har mulighet for å kjøre el-bil? Hvis man ser på demografien i Kongeriket Norge, så ser man at store familier bor utenfor byene, single og småbarnsfamilier bor i byen. Da blir det urettferdig at en liten gruppe mennesker skal betale for alle andre.

Hvorfor kan man ikke bare innføre flat skatt istedetfor? Det er rettferdighet!